Naroči odvoz odpadkov

Marjetica Koper občanom Mestne občine Koper in Občine Ankaran, ki so vključeni v redni sistem ravnanja z odpadki in imajo poravnane obveznosti za smetarino, dvakrat letno ponuja brezplačni prevzem odpadkov na domu po sistemu „od vrat do vrat“.

Kosovni odpadki so vsi tisti odpadki, ki se zaradi velikosti ali posebne narave ne smejo odlagati v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov ali mešane komunalne odpadke. Med kosovne odpadke ne sodijo gradbeni odpadki, avtomobilski deli, oblačila, nevarni odpadki ali drugi podobni odpadki, za katere so predpisani posebni načini odlaganja. Marjetica Koper v akciji zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat ne bo prevzemala odpadkov, ki ne sodijo med kosovne odpadke. Pred oddajo morajo biti kosovni odpadki pripravljeni in dostavljeni na dogovorjenem naslovu. Marjetica Koper ne prevzema odpadkov iz stanovanjskih enot in ne izvaja storitev razstavljanja kosovnih odpadkov.

Prevzem odpadkov na vašem domu lahko naročite največ dvakrat letno, tudi z izpolnitvijo spodnjega spletnega obrazca, v katerega vpišete vrsto in količino kosovnih odpadkov.

 

    Kontaktni podatki

    * Obvezna polja!
    Pravno obvestilo